* * * Over mij * * *

Met dit berichtje wil ik mij even voorstellen.

Mijn naam is Pia de Boden en ik ben geboren in Rotterdam, 57 jaar oud en woonachtig in Hoogvliet samen met mijn man en twee volwassen zoons. Ik schrijf weleens stukjes over van alles en nog wat. Eerder heb ik al eens een verhaaltje geschreven over “De storm in Hoogvliet”, in het boek “Verrassend Anders”.

Dit boek is uitgegeven in Hoogvliet en geschreven door Hoogvlieters en een tal van bekende Nederlanders/gastschrijvers zoals onder andere: Burgemeester Ivo Opstelten, ex Minister Benk Korthals, 'Ome' Jan Schildkamp (project opboxen), Reinier Wolters, schrijver en journalist Rotterdams Dagblad, Joop van der Hor en Peter van Druten, woordvoerder deelgemeente Hoogvliet tevens ex-hoofdredacteur van de Magnaat (zij waren ook juryleden bij de selectie van de verhalen), de Hoogvlietse dichter Erwin Karreman, Herman Meijer ex-wethouder Rotterdam, Jacqueline Cornelissen, Cees van der Wel, hoofdredacteur TV Rijnmond, Hans Elemans, Arnold van der Heijden, Wim Burger, Sila B. Wiel en René Diekstra, psycholoog en adviseur Grote steden beleid v.h. gemeente bestuur van Rotterdam. Natuurlijk waren de bedenkers en samenstellers van het boek "Verrassend anders", Donnie Jelsma, deelgemeenteraadslid en medebedenker van het OOG-project en Jan Koopmans, redacteur/journalist van de krant Weekblad Hoogvliet, beiden zelf ook gastschrijvers.

Naar aanleiding van mijn verhaal in "Verrassend Anders" ben ik benaderd door de Magnaat. Mij is toen gevraagd of ik zou willen schrijven voor “De Magnaat”, een Hoogvliets huis aan huis informatiekrant, als vrijwillig journalist. Dus heb ik van november 2001 t/m december 2005 vier jaar gewerkt als vrijwillig journalist bij de Magnaat. De redactie van de Magnaat werd helaas opgeheven in december 2005, wegens gebrek aan gemeente-subsidie.

Verder zijn mijn hobbies: keyboard spelen, tekenen, computeren en mijn eigen website in elkaar flanzen met HTML, sinds kort ook een beetje schilderen en natuurlijk schrijven. Momenteel ben ik weer het 'blije' huisvrouwtje.


With this message I want present myself. My name is Pia de Boden and I am born in the Netherlands in the city of Rotterdam, 54 years old and resident in a town called ‘Hoogvliet’ with my husband and two adult sons. Sometimes I write little stories of everything and still what. Already I have once written a small real story, which is called “ The storm in Hoogvliet ”, in the book “Verrassend Anders” which means “ Surprisingly Differently ”.

This book has been published in Hoogvliet and has been written by Hoogvlieters (residents of Hoogvliet) and numerous well-known Dutch/guest writers such as: Mayor Ivo Opstelten, ex minister Benk Korthals, ‘Uncle’ Jan Schildkamp (project opboxen - upboxing), Reinier Wolters, writer and journalist of Rotterdam Daily. Joop van der Hor, police-spokesman and colomnist of ‘The Botlek’ newspaper and Peter van Druten, spokesman municipality of Hoogvliet and also ex-head editor of “The Magnate” newspaper (they were also jury members at the selection of the stories), the Hoogvlietse poet Erwin Karreman, Herman Meijer ex-law lord in Rotterdam, Jacqueline Cornelissen, Cees van der Wel, head editor TV Rijnmond, Hans Elemans, Arnold van der Heijden, Wim Burger, Sila B. Wheel and René Diekstra, psychologist and consultant large cities policy of the municipality governing board of Rotterdam. Of course were the inventors and compilers of the book ‘Verrassend Anders’, Donnie Jelsma, municipality Council member and co-inventor of de ‘OOG’ project and Jan Koopmans, head editor/journalist of the newspaper magazine Hoogvliet, both themselves also guest writers.

As a result of my story in the book ‘Verrassend Anders’ I have been approached by the people of the newspaper ‘The Magnate’. Then they’ve asked me if I would want write for “ The Magnate ” newspaper, a Hoogvliets information newspaper, as voluntary journalist. So I have worked for four years, from November 2001 till December 2005, as voluntary journalist at “The Magnate” newspaper. “The Magnate” unfortunately ceased to exist in December 2005, because of lack of municipality subsidy. Furthermore my hobbies are: playing keyboard (music of course), drawing, ‘playing’ with my computer and making my own websites with HTML, recently I also do a little bit of painting and naturally writing. At present I am the cheerful housewife.In de link hieronder staan het eerste en het
laatste stukje wat ik voor de krant heb geschreven.
Ook staat de colofon van de Magnaat erbij.
November 2001 t/m december 2005

De MagnaatHome
Terug naar Welkom